Connect with us

Uncategorized

เก้า จิรายุและครอบครัว สร้างที่พักสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม

ถึงจะห่างกายแต่ว่าใจไม่เคยห่างกันยังคงผูกพันกันเสมอ หากแม้ คุณยายนพสร แสงฉวี ได้ล่วงลับไปแล้ว แม้กระนั้น เก้า จิรายุ พร้อม แม่ก้อย, น้ากุ้ง รวมทั้งครอบครัว ก็ยังคงทำบุญทำทานส่งไปถึงคนบนฟ้าเสมอ


ปัจจุบันครอบครัว ละอองมณี ก็ได้บริจาคสร้างเสนาสนะ เรือนนพสร บ้านพัก สำหรับผู้ปฎิบัติธรรม ปิยโปฎกธรรมสถานที่ จังหวัดลำพูน เพื่อเหล่าคนที่ไปเจริญภาวนาไว้ได้อาศัย

error: Content is protected !!